IT-partnere

Å drive en bedrift er på mange måter veldig utfordrende, og det er mange elementer og faktorer man skal ta hensyn til kontinuerlig. For noen bedriftseiere blir dette rett og slett for mye, mens andre takler dette godt.

Kostnadene forbundet med å drive en bedrift blir som regel større enn det man hadde sett for seg, og det er mange faktorer som river og sliter i pengeboken til foretaket. Det er som sagt mange ting man skal forholde seg til, men en tommelfingerregel er at man som bedriftseier skal drive med det man faktisk kan – og det er å jobbe innenfor den nisjen man har valgt seg.

Alt som har med bedriften å gjøre som ikke går på selve faget, som for eksempel regnskap, IT-systemer etc, og som man ikke har kunnskap ut, bør man rett og slett overlate til andre – selv om det kanskje koster litt ekstra. Å finne en partner innenfor IT kan være smart med mindre du har inngående kunnskap om dette. For det første kan det være nokså komplisert, og for det andre kan det være veldig tidkrevende. Å være ansvarlig for IT-systemene selv fører ofte til at man tar lettvinte og billige løsninger som til syvende og sist kan vise seg å bli langt mer kostbare enn man hadde tenkt seg. Et system som krasjer og ikke fungerer optimalt vil være til stor irritasjon og fører til tapt arbeidsfortjeneste.

Det kan være greit å ha et eksternt firma som tar seg av dette og å opprette en fast kontaktperson som kommer innom bedriften med jevne mellomrom for å sjekke tingenes tilstand. Når ting skjærer seg kan du rett og slett bare ta en telefon og få en kompetent person som tar seg av problemene dine og uten at du behøver å tenke mer over dette.

Ikke ta snarveier som du ikke kjenner godt nok – det kan fort gi en unødvendig høy kostnad og mye frustrasjon.